Nitriansky biskup: V živote Mons. D. Hrušovského bolo vidieť, ako vrúcne miluje Cirkev a aký vrúcny vzťah má k Slovensku

Nitra (27. júla) Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák k úmrtiu Mons. Dominika Hrušovského:

Otec arcibiskup  D. Hrušovský od apríla 2007 žil v Nitre.

Hoci jeho zdravie bolo  oslabené, vyžaroval pokoj a trpezlivosť, z ktorej prýštilo povzbudenie a kresťanský optimizmus.

V jeho živote bolo vidieť, ako vrúcne  miluje Cirkev a aký  vrúcny vzťah má k Slovensku. Ide napospol o presvedčenie, že naše primárne začlenenie  do Európy sa udialo práve prijatím kresťanskej misie sv. Cyrila-Konštantína a sv. Metoda, ktorých je veľkým ctiteľom. Tiež mal úprimný synovský vzťah k  Sedembolestnej Panny Márie, ktorej  je zasvätený aj Farský kostol vo Veľkej Mani, kde bol pokrstený.  Z tohto faktu vyrastá vedomie živého spojiva s Európu, čoho dôsledkom je vedomie potreby návratu k prameňom a východiskám našej národnej tradície a dejín slovenského národa.

Presvedčenie, že viera a mravnosť zachránili náš národ v minulosti a sú záchranou aj pre budúcnosť má ďalekosiahle závery. Je to východiskový historický fakt národnej tradície a zmyslu našich dejín a budúcnosti.

Celá  ľudská, kňazská, biskupská životná cesta  arcibiskupa Mons. Dominika Hrušovského je svedectvom o tom, čím môže byť človek vo svojej slobodnej a zodpovednej voľbe  a v obetavej službe Bohu a blížnym, nech žije kdekoľvek.

Chceme ďakovať Pánu Bohu, za všetko dobré, čo v spolupráci s jeho milosťou otec arcibiskup uskutočnil   a zároveň  mu vyprosujeme  Božiu odmenu.