Nitriansky biskup v Zlatých Moravciach

Na prvý piatok v mesiaci október (3. 10. 2014), celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, slávnostnú svätú omšu v Kostole Božského Srdca Ježišovho v Zlatých Moravciach, pri ktorej požehnal novú sochu Božského Srdca Ježišovho, sochu Preblahoslavenej Panny Márie a sochu jej ženícha svätého Jozefa. Okrem nich kostol skrášľujú aj nové plastiky sv. Petra a Pavla, ako i ostatných apoštolov. Kostol je súčasťou kláštora Kongregácia bratov tešiteľov z Getseman, ktorí horlivo a obetavo pôsobia v Zlatomoraveckej farnosti. Na slávnosti boli okrem bratov tešiteľov prítomní aj zlatomoravecký dekan – farár Mons. Marián Javor s kaplánmi.

 ZM1ZM2ZM4