Nitriansky biskup Viliam Judák: Kardinál Tomko sa zapíše do dejín zlatými písmenami

11. augusta 2022 | Kategória: Najdôležitejšie informácie, Nezaradená

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák počas cesty do Ríma na poslednú rozlúčku so zosnulým Jozefom kardinálom Tomkom novinárom povedal:

Kardinál Jozef Tomko sa  zapíše do slovenských dejín a dejín Cirkvi na Slovensku zlatými písmenami, a to svojou činnosťou, ktorú konal v službách a úradoch rímskej cirkvi, ale aj všeobecnej, Katolíckej cirkvi ako prefekt kongregácie, ktorá mala na starosť šírenie viery. Otec kardinál mal veľmi hlboký vzťah aj k Slovensku. O mnohých činnostiach, ktoré urobil pre Slovensko ani nevieme. A to najmä v čase tvrdého ateizmu, keď sa usiloval napomáhať prostredníctvom literatúry, ale aj iných aktivít, upevňovaniu viery a jej zachovaniu. Veľmi o tom nehovoril, ale môžeme to dedukovať z neskorších situácií. Odchádza veľký človek, ktorý pre Slovensko a Cirkev urobil veľmi veľa. Zaslúži si našu úctu a vďačnosť. Vo Vatikáne bol kardinál Tomko Slovákom, ktorý zastával najvyšší post. To viedlo aj k tomu, že Svätý Otec Ján Pavol II. sa rozhodol menovať aj kardinála pre Slovensko, ktorý žil na Slovensku, Jána Chryzostoma Korca. Títo synovia slovenských národov prezentujú všeobecnú Cirkev. Je to vyjadrenie toho, že Ján Pavol II. mal úctu k Slovákom a vážil si ľudí, ktorí žijú na Slovensku a zachovali si vieru, počas budovania ateizmu. Vedel to preto oceniť ako najvyšší pastier i ako človek, preto prišlo menovanie oboch mužov nášho národa na najvyšší post, ktorý môže človek v Cirkvi dosiahnuť. Bol to naozaj veľký odborník, ktorý s historickým citom a vďačnosťou hovoril o týchto hodnotách. Pamätám si jeho výrok, že cyrilometodská hodnota je ako tlecúji plameň, alebo podzemná voda, ktorá v určitom čase sa vynorila a z ktorej potom môžeme žiť. V tomto je neprekonateľný. Mal úctu ku koreňom, ktorú veľmi často spomína aj terajší Svätý Otec, aby sme si ju chránili“.