Nitriansky biskup Viliam Judák požehnal novootvorenú cyklotrasu medzi Nitrou a Dražovcami

Mesto Nitra 25. októbra 2022 oficiálne odovzdalo do užívania novú cyklotrasu, ktorá spája centrum Nitry s priemyselným parkom Sever a mestskou časťou Dražovce. Trasa vedie prevažne po hrádzi kanála Dobrotka. Začína sa pri budove Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, odkiaľ pokračuje cez priemyselný park do centra Dražoviec. Je dlhá necelé štyri kilometre. Nie je len rekreačná, ale využívať ju môžu obyvatelia mesta a Dražoviec aj na ceste za prácou či službami. Naviac, umožní cykloturistom a najmä rodinám s deťmi prejsť z Nitry k románskemu Kostolu sv. Michala archanjela v Dražovciach, ktorý je vzácnou pamiatkou viažúcou sa k obdobiu Veľkej Moravy a jedným z bodov záujmu Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda vedúcej aj cez územie mesta Nitra.

Novú cyklotrasu za účasti primátora mesta Nitra Mareka Hattasa, prítomných poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre a širokej cyklistickej verejnosti požehnal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Po slávnostnom akte otvorenia a požehnania cyklotrasy si ju primátor mesta s nitrianskym biskupom ako vášniví cyklisti spolu s desiatkami ďalších fanúšikov cykloturizmu osobne vyskúšali až do Dražoviec, kde ich čakalo malé občerstvenie a následne cesta späť do Nitry. Spod Nitrianskeho hradu ku Kostolu sv. Michala archanjela v Dražovciach sa tak odteraz bude možné dostať aj na bicykloch pohodlne a bezpečne.