Nitriansky biskup Viliam Judák si pripomenul 18. výročie biskupskej vysviacky

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák si 16. júla 2023 pripomenul 18. výročie svojej biskupskej konsekrácie, ktorú v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre prijal 16. júla 2005 z rúk svojho predchodcu blahej pamäti Jána Chryzostoma kardinála Korca. Za nitrianskeho biskupa ho vymenoval 9. júna 2005 blahej pamäti pápež Benedikt XVI.

Veriaci Nitrianskej diecézy vyprosujú svojmu arcipastierovi otcovi Viliamovi k jeho 18. biskupským narodeninám hojnosť milostí Ducha Svätého, a spolu so želaním Božej pomoci a ochrany Panny Márie mu želajú aj pastoračný elán do ďalších rokov na biskupskom stolci starobylého Nitrianskeho biskupstva. Ad multos Annos!