Nitriansky biskup vymenoval nového veľprepošta Nitrianskej kapituly kanonikov

Počas modlitby vešpier na slávnosť Zoslania Ducha Svätého 24. mája 2015 vymenoval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák nového veľprepošta starobylej Nitrianskej kapituly kanonikov. Vo svojom katedrálnom chráme – Bazilike svätého Emeráma v Nitre vymenoval a uviedol do tohto úradu Mons. Štefana Valla, doterajšieho zástupcu veľprepošta.

VIDEO TU

Doterajšiemu veľprepoštovi Mons. Eduardovi Mokrášovi udelil nitriansky biskup titul „emeritný veľprepošt“.

Veľprepošt stojí na čele kapituly kanonikov ako prvý medzi rovnými. Jeho úlohu zhrnul vo svojom príhovore kanonik František Šútor. Kapitula kanonikov je podľa jeho slov kolégium kňazov, ktorého úlohou je v katedrálnom kostole vykonávať slávnostné liturgické obrady a plniť úlohy, ktoré jej zverí diecézny biskup.

Sídelných kanonikov je podľa platného štatútu dvanásť. Ďalších dvanásť miest patrí honorárnym kanonikom. Týmto titulom sa odmeňujú kňazi, ktorí pôsobia v pastorácii.

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák pripomenul bohatú históriu Nitrianskej kapituly kanonikov. Tá sa spomína už v listine z roku 1006 a potom aj v Zoborskej listine. Nitrianski kanonici viedli prvú školu na území dnešného Slovenska. Kapitula slúžila aj ako locus credibilis, čiže notárske miesto, kde sa overovali listiny. Biskup Viliam Judák podčiarkol ich súčasnú dôležitú úlohu v liturgii, v chórovej modlitbe Liturgie hodín.

Nový veľprepošt Mons. Štefan Vallo nie je v spoločenstve kanonikov žiadnym nováčikom. Ako správca katedrály bol ustanovený za kanonika pred trinástimi rokmi.

Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva

Viac fotografií vo fotogalérii

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA