Nitriansky biskup vysvätil piatich novokňazov

20. februára 2019 | Kategória: Katedrála, Najdôležitejšie informácie

Nitra (16. júna) Piati ordinandi, absolventi Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre, prijali z rúk nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka kňazskú vysviacku.

Svätá omša, pri ktorej prijali sviatosť posvätného rádu presbyterátu, sa konala v nitrianskej Katedrále – Bazilike svätého Emeráma 16. júna 2018. Hlavný celebrant v homílii hovoril o služobnom kňazstve ako o Božom povolaní: „Keď kňaz hlása slovo Božie, keď udeľuje rozhrešenie vo sviatosti pokánia, nemôže sa cítiť kýmsi, kto udeľuje zo svojho, pričom by sám stál mimo zástup. Je predsa správca Božích tajomstiev. Preto kňaz má byť skôr solidárny s hriešnikmi, lebo aj sám potrebuje odpustenie. Tak ako iní, je tiež, a v prvom rade, hodnotený slovom evanjelia, ktoré hlása“, povedal Mons. Viliam Judák a upozornil na to, že záujmy sveta sú iné ako je Božie kráľovstvo. Je to podľa neho napríklad trhový mechanizmus, ktorý ak sa spustí, „znamená dopúšťať sa korupcie, vykorisťovania, niekedy aj vraždy a vytvorí priepasť medzi bohatými a chudobnými. (…) Ježiš nás povzbudzuje, aby sme aj uprostred týchto protivenstiev poznávali Božiu blízkosť, boli plní radosti, že aj napriek našej chatrnej viere, rastie vo svete Božia sejba a že to, čo je skryté, je silnejšie než to, čo je hlasité a veľké“, dodal na záver homílie nitriansky biskup.

Po homílii nasledoval vlastný obrad vysviacky. V závere svätej omše udelili novokňazi svojmu svätiteľovi i ostatným prítomným novokňazské požehnanie.

Za kňazov boli vysvätení: Peter Juan Pablo Bako z farnosti Melek, Dominik Ondriaš zo Žitavian, Michal Peťovský z Bánoviec nad Bebravou, Marek Sedlár z Horných Obdokoviec, Michal Zajac z farnosti Žabokreky nad Nitrou.

Deň predtým vysvätil nitriansky biskup Mons. Viliam Judák v kostole v Novej Dedine za diakona Róberta Holečka.

Miroslav Lyko

foto: Marek Mucha