Nitriansky biskup vysvätil pre Spoločnosť Božieho Slova troch novokňazov

13. novembra 2019 | Kategória: Najdôležitejšie informácie, Nezaradená

Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku sa 22. júna 2016 dočkala nových kňazov – misonárov. V Kostole Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii v Nitre za účasti príbuzných a širokej verejnosti prijali kňazskú vysviacku ordinandi Juraj Begany SVD, Patrik Páleník, SVD a Matej Reiner SVD.  Vysviacka sa uskutočnila počas slávnostnej sv. omše, ktorú celebroval nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák spolu s provinciálom Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku P. Pavlom Krutákom SVD. a predstavenými a kňazmi spoločnosti zo Slovenska i zo zahraničia. Po osvedčení súcosti ordinandov, ktoré predniesol rektor Misijného domu sv. Arnolda Jannsena P. Johny Ambattu SVD a ich vyvolení za kňazov, sa homíliou prítomným prihovoril biskup svätiteľ Mons. Viliam Judák. Vo svojom príhovore sa zameral na misijný charakter Cirkvi a jej úlohu ohlasovať evanjelium vo svete. V tomto duchu vyzdvihol pôsobenie misionárov Spoločnosti Božieho Slova počas celej jej histórie aj na Slovensku. Ordinandov ocenil za ich hrdinské rozhodnutie veľkodušne sa darovať do tejto služby v dnešných časoch a povzbudil ich k takej nezištnej kňazskej službe, ktorej charakteristickým znakom bude láska a vernosť Ježišovi Kristovi, ktorý ich nikdy neopustí. Ako povedal: „Nebojte sa bratia vsadiť všetko na túto kartu….Preto vás povzbudzujem, aby ste boli pastiermi na obraz Ježiša Krista a aby ste svoj život postavili na ňom, pred ktorým sa zohne každé koleno“.  Po skončení liturgickej slávnosti sa novokňazi stretli so svojimi najbližšími a s celou aktuálne prítomnou misionárskou rodinou v Misijnom dome Matky Božej na Kalvárii pri slávnostnom agapé.