Nitriansky biskup začal na Kvetnú nedeľu slávenie Veľkého týždňa svätou omšou

Nitra (9. apríla) Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák začal vo svojom katedrálnom chráme svätého Emeráma slávenie Veľkého týždňa. Predsedal svätej omši na Kvetnú nedeľu. Bohoslužba sa začala slávnostným sprievodom spojeným s požehnaním bahniatok.

V homílii, po umeleckom prednese pašií v podaní katedrálneho speváckeho zboru Psallite Deo, pripomenul, že v pašiách ide o viac ako o umelecký zážitok. Nehrajú tam herci alebo speváci, nie je tam obecenstvo. „Umučenie Pána Ježiša, o ktorom budeme rozjímať v týchto dňoch je udalosť, na ktorej sa podieľame všetci“, povedal. V Ježišovi, podľa jeho slov, „môžeme mať veľmi dobrého spoločníka na našej životnej ceste, aby mala zmysel“. Jeho krížová cesta sa týka nás všetkých, lebo sme spolupáchatelia. Lebo „príčinou Ježišovho utrpenia je hriech“. Nitriansky biskup pozval prítomných veriacich, aby nasledujúce udalosti, najmä Posvätného trojdnia, prežívali ako niečo, čo sa stalo pre nás. Povzbudil ich, aby si našli čas na rozjímanie o týchto udalostiach, ponorili sa do hĺbky tohto spásonosného diela, a tak si prehĺbili svoju vieru.

Nitriansky biskup bude predsedať v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma Omši svätenia olejov na Zelený štvrtok (o 9.30) a Omši na pamiatku Pánovej večere (o 17.00); obradom Veľkého piatku na nitrianskej Kalvárii (po krížovej ceste mestom so začiatkom o 13.30); Veľkonočnej vigílii v katedrále (so začiatkom o 19.00), keď udelí sviatosti kresťanskej iniciácie 22 dospelým katechumenom z rôznych častí diecézy a slávnostnej svätej omši na Veľkonočnú nedeľu (9.00).

Miroslav Lyko

foto: Marek Mucha

VIDEO TU

photo-2photo-5photo-7photo-12photo-18photo-30photo-36photo-42photo-44