Nitriansky biskup začal vo svojej katedrále na Kvetnú nedeľu sláviť Veľký týždeň

Slávnostným sprievodom pripomínajúcim Ježišov vstup do Jeruzalema sa na Kvetnú nedeľu 29. marca 2015 začala v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre svätá omša. Predsedal jej nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Medzi koncelebrantmi boli aj kanonici hradnej kapituly, vrátane generálneho vikára diecézy Mons. Petra Brodeka.

Homíliu predniesol biskupský tajomník Miroslav Šidlo. Prítomným veriacim v súvislosti s prednesenými pašiami pripomenul, že „všetko, čo sa odohráva v pašiovom príbehu sa odohráva kvôli nám. Ja som ten, za ktorého Kristus trpí, za ktorého zomiera na kríži (…) a prináša tú najväčšiu obetu“. Spomenul Gibsonov film Umučenie, ktorý zmenil život mnohým hercom, napríklad predstaviteľovi Barabáša. „Veľký týždeň je (…) pre každého jedného z nás časom, v ktorom si máme uvedomiť, že do príbehu umučenia Krista paríme. Že tam máme svoje miesto, za ktoré je potrebné Bohu vďačiť“, dodal na záver Miroslav Šidlo.

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák bude sláviť vo svojej katedrále svätú omšu aj na Zelený štvrtok – predpoludním pôjde o Omšu svätenia olejov a podvečer o Omšu na pamiatku Pánovej večere. Na Veľký piatok bude viesť popoludňajšie obrady na Kalvárii nad Nitrou. V katedrále bude predsedať obradom a svätej omši, spojenej s krstom dospelých na Veľkonočnú vigíliu (v sobotu večer) a potom aj svätej omši predpoludním na Veľkonočnú nedeľu.

Miroslav Lyko