Nitriansky diecézny biskup na slávení Jubilea Premonštrátov vo Vrbovom

31. augusta 2021 | Kategória: Najdôležitejšie informácie, Nezaradená, Oznamy

Pri príležitosti 900-tého výročia založenia Rádu premonštrátov sa 28. augusta 2021 v Kostole sv. Gorazda vo Vrbovom, kde sa nachádza aj Kláštor Kongregácie sestier premonštrátok, uskutočnila liturgická slávnosť. Hlavným celebrantom slávnostnej sv. omše bol trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Spolu s ním koncelebrovalui aj nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák, premonštrátski opáti zo Strahova a Nové Říše a ďalší kňazi. Slávnostný kazateľ Mons. Viliam Judák sa vo svojom príhovore venoval histórii a významu Rádu premonštrátov v živote Cirkvi. Slávnosť vo Vrbovom bola ďalším z podujatí, ktoré sa uskutočňujú v Rámci jubilea Rádu premonštrátov postupne vo všetkých komunitách Premonštrátskej rodiny na Slovensku.

Svätý Norbert sa narodil v roku 1080 v meste Xanten. V roku 1115 na ceste do mesta Vreden zažil zázračné obrátenie podobné apoštolovi Pavlovi. Zmenil svoj život, v jednom dni prijal diakonské i kňazské svätenie a putoval po Európe ako kazateľ. V roku 1120 sa usadil v Diecéze Laon, kde založil opátstvo v Prémontré, v ktorom o rok neskôr zložil so svojimi druhmi rehoľné sľuby. Táto udalosť sa považuje za založenie rehole.