Nitriansky hrad žil spomienkou na sv. Jána Pavla II. vo svätej Omši, na poštovej známke aj v ďakovnom koncerte

V Nitrianskej diecéze sme si dôstojne a s úctou pripomenuli 100. výročie narodenia sv. Jána Pavla II., pápeža. Kňazi na odporúčanie diecézneho biskupa toto významné jubileum pripomenuli veriacim už v nedeľu 17. mája pri bohoslužbách, a v samotný deň 18. mája 2020 slúžili formulár svätej omše určený na spomienku sv. Jána Pavla II. pápeža. V deň storočnice napoludnie zvonili v diecéze na chrámových zvonoch dlhšie, ako obvykle.

V katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade slávil popoludní spomienkovú svätú omšu veľprepošt Nitrianskej sídelnej kapituly Mons. Štefan Vallo. Vo svojej homílii priblížil hodnoty viery a zvlášť lásky k Ježišovi Kristovi v živote človeka cez osoby sv. Petra apoštola prvého pápeža, a jeho 264. nástupcu sv. Jána Pavla II. Poukázal na kríž a lásku v rôznych podobách, ktoré práve tohto pápeža sprevádzali celým jeho životom i pontifikátom. Svoju homíliu uzavrel slovami sv. Jána Pavla II., ktoré sú zároveň odkazom pre náš národ: „Zdrav buď kríž, nádej jediná, dnešná liturgia nás pozýva upriamiť pohľad na kríž, on je tým privilegovaným miestom, na ktorom sa nám zjavila Božia láska. Kríž je osadený v zemi, akoby zakorenený v ľudskej zlobe. Ale zároveň je vztýčený do výšky, smerom k nebu, kam akoby prstom ukazoval na Božiu dobrotu. Kristov kríž je víťazstvom nad zlom, porážkou smrti, sprostredkovaním života, znovunavrátením nádeje a zvestovaním svetla. Napokon, s pocitmi najhlbšej lásky pozdravujem teba, milovaný slovenský národ. Vzdávam vďaky Bohu za teba, že si si dokázal aj v ťažkých chvíľach zachovať vernosť Kristovi a jeho Cirkvi. Povzbudzujem ťa: nikdy sa nehanbi za evanjelium! Chráň si ho vo svojom srdci ako najcennejší poklad, z ktorého môžeš čerpať svetlo a silu do každodenného života.“

V závere bohoslužby predstavil predseda Spoločenstva kresťanskej filatelie na Slovensku Mons. Ján Vallo  poštovú známku a príležitostnú poštovú pečiatku vydané pri tejto príležitosti, pričom veľprepošt Vallo známku aj slávnostne požehnal. V podvečer hlahol katedrálnych zvonov ohlásil začiatok koncertu s názvom  „Vďaka, Slovensko!“, ktorí sa uskutočnil pri príležitosti 100. výročia narodenia sv. Jána Pavla II. pápeža, a zároveň na poďakovanie občanom Slovenska za obetavosť a solidaritu počas koronavírusovej pandémie. V katedrále – Bazilike sv. Emeráma sa predstavili operní speváci Zuzana Weiserová, Monika Fabiánová, Ondrej Šaling a Pavol Remenár, a hudobníci Peter Mikula, Vladimír Kopec, Jozef Lupták a Juraj Tomka. V ich podaní zazneli sakrálne diela F. Schmidta, J. S .Bacha, A. Dvořáka, L. Janáčka, P. Mascagniho, G.B., Pergolesiho, G. Verdiho, M. Schneidera – Trnavského, G. Liberta a G. Cacciniho.

V úvode koncertu sa divákom prihovoril nitriansky diecézny biskup Viliam Judák s vyznaním k osobnosti pápeža sv. Jána Pavla II. Práve biskup Judák vo svojom vyznaní okrem iného pripomenul slová sv. Jána Pavla II., ktoré povedal pri svojej návšteve Nitry 30. júna 1995: „Som vďačný Pánu Bohu a som rád, že som mohol prísť do staroslávnej Nitry, ktorá je Betlehemom kresťanstva na Slovensku. Nitra nám hovorí o prvom tisícročí. Tu neďaleko stál prvý kresťanský kostol v stredovýchodnej Európe. Tu sa od roku 828 pšeničné zrno stáva v Eucharistii Telom Krista, ktorý v sebe zjednocuje všetkých, čo ho s vierou prijímajú. Preto som túžil navštíviť Nitru. Ešte za života svätého Metoda tu bola zriadená diecéza. Katedrálny chrám, ktorý sa vypína nad mestom je jedným z najstarších biskupských sídiel medzi slovanskými národmi.“ Ján Vallo divákom v priamom prenose predstavil aj spomínanú poštovú známku a príležitostnú pečiatku.

Koncert sa uskutočnil bez účasti verejnosti a umelci v ňom účinkovali bez nároku na honorár. Organizátorom koncertu bolo Občianske fórum Záchráňme kultúru v spolupráci s Nitrianskym biskupstvom, Castellum n.o. a Mestom Nitra.

Koncert je aj naďalej možné vzhliadnuť zo záznamu  prostredníctvom internetu na stránke https://www.youtube.com/watch?v=fgnPMD_C-NM .

Svätý Ján Pavol II. pápež počas návštevy Slovenska v roku 1995 zavítal aj do Nitry a navštívil aj Baziliku sv. Emeráma. Takýmto mimoriadnym spôsobom si preto Nitrianska diecéza uctila jeho pamiatku a prijala aj prosbu, aby spolu s organizátormi koncertu upriamili pozornosť spoločnosti na duchovné hodnoty, ktoré prinášajú aj umenie a kultúra. Tie totiž podporoval aj  sv. Ján Pavol II. pápež., a bol tiež v osobnom živote častokrát konfrontovaný s utrpením rôzneho druhu, vrátane ťažkého ochorenia, ktoré ako svoj kríž do posledných chvíľ príkladne s vierou a láskou niesol.