Nitriansky samosprávny kraj ocenil aj topoľčianskeho farára a dekana Mons. Dušana Argaláša

Ceny Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2021 v historických priestoroch Župného domu v Nitre 9. júna 2022 odovzdal predseda kraja Milan Belica Zuzane Rehák-Štefečekovej, reprezentantke v športovej streľbe, Žofii Martišovej, divadelnej herečke, Ladislavovi Petrovičovi, atlétovi a trénerovi, In memoriam politikovi a poslancovi NSK Lászó Szigetimu, a popri nich Pamätnú plaketu za zásluhy a osobný prínos pre rozvoj a zachovávanie duchovného a kultúrneho dedičstva v Nitrianskom regióne a propagáciu Nitrianskeho samosprávneho kraja získal aj topoľčiansky farár a dekan Mons. Dušan Argaláš. Územie Nitrianskeho samosprávneho kraja sa prekrýva s územím Nitrianskej diecézy, ktorej biskupi a kňazi svojim pôsobením tiež prispievajú aj k jeho rozvoju najmä v oblasti zachovávania duchovného a kultúrneho dedičstva. Nie náhodou preto medzi držiteľov ocenení patrili a patria aj bývalý nitriansky biskup blahej pamäti Ján Chryzostom kardinál Korec, katedrálny kanonik a cirkevný historik Ladislav Belás, či kňaz a spisovateľ Štefan Kováč Adamov.
Medzi nich sa tak zaradil aj Mons. Dušan Argaláš, ktorý v rámci svojho kňazského pôsobenia od roku 1996 v mestách a obciach kraja ako Nitra, Jarok, Veľké Lovce, Bánov, či Topoľčany svojimi aktivitami prispieva k prehlbovaniu a rozvoju kultúrneho povedomia obyvateľov, k zachovávaniu kultúrneho, duchovného a národného dedičstva, ale aj k hodnotovému vzdelávaniu mládeže a seniorov. Svojou publikačnou tvorbou obohacuje súčasný národný literárny fond. Je autorom odborných teologických publikácií a článkov, spoluautorom knižných a rozhlasových zamyslení, či autobiografickej publikácie s názvom Všesvet okolo nás. Obecné zastupiteľstvá obcí Veľké Lovce a Bánov mu udelili „Čestné občianstva”. Od roku 2018 pôsobí Topoľčanoch ako farár a dekan a práve občania mesta Topoľčany navrhli predsedovi Nitrianskeho samosprávneho kraja, aby mu udelil jedno z najvyšších ocenení kraja.