Nitriansky samosprávny kraj udelil Mons. Ladislavovi Belásovi najvyššie vyznamenanie

Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja rozhodlo o udelení najvyššieho vyznamenania za rok 2018 aj pre Mons. ThDr. Ladislava Belása, cirkevného historika a vysokoškolského pedagóga, titulárneho zoborského opáta a kanonika Nitrianskej sídelnej kapituly. Cenu mu odovzdal predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica 14. novembra 2019 v Župnom dome v Nitre za účasti ďalších ocenených prof. Ing. Imricha Točku a PhDr. Karola Pietu DrSc. , ako aj predstaviteľov a poslancov kraja, primátorov okresných miest, Nitrianskeho biskupstva, riaditeľov kultúrnych a partnerských organizácií, držiteľov ocenení za uplynulé roky a najbližších príbuzných. Mons. Belás si zlatú plaketu s pamätnou listinou s dojatím prevzal za mimoriadny osobný prínos ku štúdiu cirkevných dejín Slovenska a Nitrianskeho kraja, obnovu jeho duchovných tradícií a propagáciu na Slovensku i v zahraničí. V laudáciu o Mons. Belásovi zaznelo zhodnotenie jeho kňazskej osobnosti, profesionálneho pôsobenia, publikačnej tvorby, starostlivosti o Diecéznu knižnicu v Nitre a celoživotného diela, vďaka čomu, ako sa píše v laudáciu: „patrí nielen do kategórie ale aj galérie vzdelancov s obdivuhodnými vedomosťami, ktorí sa pričinili o skúmanie histórie Cirkvi a národa na Slovensku, a ktorého osobnostné vlastnosti, schopnosti, skúsenosti a vedomosti ho doviedli k úspechom a výsledkom, ktoré zviditeľnili nielen jeho, ale cez neho aj Nitru a Nitriansky kraj doma i v zahraničí. Ocenenie z rúk nitrianskeho župana sa tak stalo prvým vzácnym darom k blížiacemu sa životnému jubileu 90 rokov, ktoré Mons. Ladislav Belás oslávi o tri mesiace. Nitriansky samosprávny kraj udeľoval najvyššie vyznamenania už po deviaty krát, a medzi jeho nositeľmi z prostredia Katolíckej Cirkvi je aj blahej pamäti emeritný nitriansky diecézny biskup Ján Chryzostom kardinál Korec. Ocenenie sa udeľuje osobám, ktoré obzvlášť významným spôsobom prispeli k rozvoju kraja, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými činmi – a zaslúžili sa o rozvoj priateľstva medzi národmi a regiónmi sveta.