Nitriansky veľprepošt udelil sviatosť birmovania zoborskej mládeži

Vo farnosti sv. Urbana na Zobore v Nitre sa 29. septembra 2019 uskutočnila liturgická slávnosť, počas ktorej v miestnom farskom Kostole sv. Urbana 22 mladých chlapcov a dievčat po ročnej intenzívnej príprave prijalo sviatosť kresťanskej dospelosti. Za účasti rodičov, birmovných rodičov a príbuzných birmovancov sv. omšu celebroval nitriansky veľprepošt Mons. Štefan Vallo s miestnym farárom Vdp. Milanom Polákom a Vdp. Andrejom Čajom O.J.S.S. Vo svojom príhovore sa Mons. Vallo mladým ľuďom prihovoril s úvahou na tému zmyslu a významu sviatosti birmovania, pričom objasnil symboliku Ducha Svätého v ohni, ktorý je zdrojom svetla, tepla a sily a ktorý mladým ľuďom osvieti cestu, rozhorí v nich lásku a dodá im silu svedčiť o Kristovi vo svojich životoch. Vyzval ich preto, aby dary, ktoré vo sviatosti birmovania od Ducha Svätého dostanú prijali a užívali v podobe modlitby, pravidelnej účasti na nedeľnej sv. omši a prijímania sviatostí. V závere slávnosti zazneli slová vďaky birmovancov všetkým, animátorom, či kňazom, ktorí sa pričinili o to, aby dosiahnutie ich kresťanskej dospelosti bolo nielen navonok krásne, ale aj duchovne užitočné, aby sa stali zrelými kresťanmi a aktívnymi členmi farského spoločenstva. Birmovanci uskutočnili aj už tradičnú finančnú zbierku, o ktorej charitatívnom použití spoločne rozhodnú na záverečnom stretnutí.