Noc kostolov aj v Nitrianskom biskupstve

Do noci kostolov – 24. mája 2014 – sa zapojí aj Nitrianska diecéza. 

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák toto podujatie oficiálne pozdravil:

Každý úctivý pohľad do našej duchovnej minulosti odkazuje na potrebu sprítomniť hodnoty, ktoré pretvárali a zošľachťovali nášho človeka, ľudí a celý národ. Prijatie a pôsobenie kresťanstva na našom území zohralo svoju neobyčajne plodnú misiu. Tým, že sme vždy boli obyvateľmi strednej Európy rozvíjali sme kresťanskú mestskú, roľnícku i pastiersku kultúru. Tým, že sme sa otvorili kresťanskému Západu a sčasti aj Východu obohacovali sme sa rôznymi prúdmi a podnetmi náboženskej kultúry, čo doposiaľ vidno na sakrálnom staviteľstve, na výtvarnom prejave, na duchovnej piesni, na vzdelávaní vôbec.

Osobitne kostoly a kaplnky predstavujú jedinečný dokument o organizovaní a úrovni cirkevného života, ale aj o úrovni prežívanej kresťanskej viery. Vývin sakrálneho staviteľstva na Slovensku dokumentuje jednota výtvarného umenia a dobovú spiritualitu s jeho miestnymi variáciami. Každé vývinové obdobie sakrálneho umenia vyjadruje osobitosti zbožnosti svojej doby. Ľudová zbožnosť nekontrastovala náročnému výtvarnému prejavu, naopak chcela sa ním viesť a inšpirovať.
Priestor a čas boli vždy centrom pozornosti architektov chrámov, maliarov, sochárov. Interiér kostola vždy musel rešpektovať liturgické požiadavky a potreby Cirkvi.

Súčasný človek sa mení i jeho mentalita a vzťah k sakrálnemu, teda aj ku posvätnu, ktoré ponúka chrám. 

Noc kostolov chce osloviť nielen historickou pravdou o sakrálnom umení našich chrámov, ale predovšetkým ich umeleckým prejavom a silou jednoduchej krásy a pravdy, chce vzbudiť a viesť vnútorný dialóg s návštevníkom ako súčasným interpretom „minulého“ a upozorniť ho na hodnoty, ktoré nezanikajú ani v čase ani v priestore dávnosti. Ony hovoria vlastnou rečou, ktorej súčasník dobre porozumie, ak prejaví dobrú vôľu a čistú túžbu po poznaní Svetla. Veď už dávno sv. Paulín z Noly napísal: „Zástupy svetiel žiarivé oltáre korunujú…“. Nech teda korunujú aj naše zážitky a poznanie našej duchovnej minulosti a nech nás tak privádzajú k hodnotám trvácim.

Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

Viac informácií o podujatí na http://www.nockostolov.sk/