Nóta Svätej Stolice k nedeli Božieho slova – zverejnenie