Nová kniha od biskupa Viliama Judáka „Jezuliatko opäť prichádza“

Vydavateľstvo Spolku sv. Vojtecha vydalo publikáciu pod názvom „Jezuliatko opäť prichádza“. Jej autorom je nitriansky diecézny biskup Viliam Judák, ktorý ju pripravil ako pokračovanie mimoriadne úspešnej publikácie pod názvom „Jezuliatko prichádza“, ktorá vyšla v roku 2018. Čitateľom sa tak do rúk dostáva ďalšia publikácia, ktorá opäť prináša adventné a vianočné príbehy. V prvej časti má čitateľ možnosť putovať adventným a vianočným časom pomocou každodenných meditácií od prvého adventného dňa až do konca Vianočného obdobia. V druhej časti pod názvom – Pri jasličkách – čitateľa do tajuplnej a čarovnej atmosféry Vianoc jemne vtiahnu prekrásne vianočné príbehy. Vianoce sú tajomným časom nielen pre obrovský dar, ktorý sme dostali príchodom Krista na svet, ale aj atmosférou, ktorá počas nich vládne. V každom kúte sveta prežívajú ľudia Vianoce iným spôsobom. Okrem hlavnej udalosti narodenia Krista prinášajú vďaka vlastnej tradícii aj ďalšie originálne príbehy, z ktorých mnohé sú zachytené aj v knihe Viliama Judáka. Počas vianočných sviatkov, keď je rodina akosi viac spolu, ich tak nemusíme prežiť iba pri rozprávkach v televízii, ale aj pri spoločnom čítaní vianočných príbehov zo života ľudí. Publikácia je obohatená o farebné fotografie a ilustrácie, čo ju robí mimoriadne atraktívnou a vhodnou aj ako vianočný darček. Je dostupná v predajniach Spolku sv. Vojtecha, ako aj v ďalších kníhkupectvách.