Nová služba hospicu v Nitre – mobilný hospic

Slávenie Svetového dňa chorých (11. februára) je príležitosťou oznámiť verejnosti, že pred niekoľkými týždňami bola spustená ďalšia služba Hospicu – Domu pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre, a to mobilný hospic, poskytujúci domácu hospicovú starostlivosť.

Hospic v Nitre patrí pod pôsobnosť Diecéznej charity Nitra. Ako inštitúcia so svojimi priestormi funguje už sedem rokov.

Pre pacientov je tu k dispozícii všetko potrebné z hľadiska odbornej zdravotnej starostlivosti. Podľa slov vedúcej hospicu Kataríny Mičiakovej, v zariadení pracuje profesionálny tím s náležitou odbornosťou. Hospic má kapacitu 15 lôžok. Jeho súčasťou sú aj spoločné priestory. Nechýba tu kaplnka, letná a zimná terasa či knižnica.

Odborný personál je v hospici pripravený nenechať zomierajúcich osamote. „Našou úlohou – ako zdravotníckeho i nezdravotníckeho personálu – je byť ako Panna Mária. Ponáhľala sa, (…) aby pomohla Alžbete. Našou úlohou je tiež sa ponáhľať k pacientom a príbuzným“, povedala hlavná sestra v nitrianskom hospici Kamila Jagelková.

Neodmysliteľnou súčasťou hospicovej starostlivosti je aj duchovná služba katolíckeho kňaza. Poskytuje ju tým, ktorí o ňu prejavia záujem, vrátane príbuzných chorého. Andrzej Drogoś SDS, pôsobiaci ako duchovný v hospici, prezradil svoju skúsenosť z praxe: „Zvykne sa hovoriť, že hospic je škola zomierania. Ja hovorím opačne: Je to škola života, a to pre všetkých“.

Ak zariadenia zamerané na starostlivosť o chorých majú v strede svojho záujmu konkrétneho chorého človeka, tak potom plnia svoje základné poslanie. Aj na toto poukazuje Svetový deň chorých.

Miroslav Lyko