Nová vianočná kniha „K Jezuliatku so svätožiarou“ – ponuka

Vydavateľstvo Spolku sv. Vojtecha vydalo novú vianočnú publikáciu pod názvom „K Jezuliatku so svätožiarou“. Je pokračovaním série úspešných publikácií pod názvami „Jezuliatko prichádza“ „Jezuliatko opäť prichádza“ a „Jezuliatko medzi nami“, ktoré vyšli  na Advent a Vianoce rokoch 2018 a 2019 a 2020. Čitateľom sa tak do rúk dostáva ďalšia publikácia, ktorá prináša sériu zamyslení, ktoré sa odvíjajú od postáv svätcov v adventných a vianočných dňoch. Životopisné črty svätých a blahoslavených dopĺňajú príbehy a legendy z rôznych krajín sveta, ktoré čitateľa pozývajú na prežívanie hlbokej atmosféry Adventu a Vianoc. Čitateľ tak má možnosť postupne sa zoznamovať s pútavo napísanými osobnostnými charakteristikami 31 svätcov a blahoslavených, tajomstvami života Bohorodičky Panny Márie, anjelov, prarodičov Adama a Evy, ako aj významom sviatkov súvisiacich s Adventom a Vianočným obdobím každý deň od 30. novembra do 8. januára. Ako napísal autor publikácie „Túžba po prisľúbenom Spasiteľovi žije v ľudstve odpradávna. Aj dnes si ju sprítomňujeme a štyri nedele pred sviatkom Narodenia Pána sa pripravujeme na liturgické slávenie Božieho dieťaťa. Možno je život príliš hektický, ľudia sú príliš hluční a počasie nie je príliš romantické, no čas pred Vianocami nám chce darovať veľa príležitostí priblížiť sa k hlbokému vianočnému tajomstvu“.
Autorom vianočnej publikácie je nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, ktorý ňou chce napomôcť k príprave na autentické prežitie Vianoc, aby tí, ktorí sa o to usilujú pocítili blízkosť Boha a stali sa opravdivými svedkami Vianoc. Nová vianočná publikácia je obohatená o reprodukcie malieb umelca Ondreja Zimku, čo ju robí atraktívnou a vhodnou na to, aby sa stala zmysluplným vianočným darčekom. Je dostupná v predajniach Spolku sv. Vojtecha, ako aj v ďalších kníhkupectvách.