Noví akolyti

Nitra (20. mája) Na sviatok svätého Jána Nepomuckého, 16. mája 2019, udelil nitriansky biskup Mons. Viliam Judák v seminárskej kaplnke akolytát bohoslovcom štvrtého ročníka Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre.

Novými akolytmi pre Nitriansku diecézu sa stali: Tomáš Barta, Lukás Behan a Branislav Valkovič.

Akolytát je služba mimoriadneho rozdávateľa svätého prijímania, ktorú prijímajú kandidáti kňazstva ako druhú v poradí z ministérií, po lektoráte. Slovo mimoriadny naznačuje, že akolyta je k dispozícii kňazovi, ak je potrebné sväté prijímanie priniesť chorým a starým, ako aj počas svätej omše, ak je taká pastoračná potreba.

Nitrianske biskupstvo

foto: Marek Mucha