Kňazska vysviacka novokňazov Nitrianskej diecézy aj v online priamom prenose – pozvánka

Dňa 13. júna 2020 prijmú kňazskú vysviacku v Kostole sv. Gorazda v Nitre na Klokočine novokňazi Nitrianskej diecézy:

Július Nemček (47 rokov)
Primície 20. júna 2020 o 10:00 v Kostole sv. Michala, archanjela, vo Valaskej Belej

Patrik Lenčéš (29 rokov)
Primície 4. októbra 2020 o 10:30 vo farskom Kostole svätého Klimenta v Močenku

Martin Sedláček (25 rokov)
Primície 21. júna 2020 o 14:00 v Kostole Panny Márie, Pomocnice kresťanov, v Trenčianskych Stankovciach

Andrej Šimonek (27 rokov)
Primície 19. septembra 2020 o 9:30 vo farskom Kostole Preblahoslavenej Panny Márie vo Vrábľoch

Liturgická slávnosť bude prenášaná v online priamom prenose a bude ju možné sledovať prostredníctvom internetového kanála na adrese:

Modlime sa, nech ich Pán žehná.