Novokňazi Nitrianskej diecézy – oznámenie o konaní kňazskej vysviacky

S radosťou oznamujeme, že na Nitrianskom hrade v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma v Nitre sa v sobotu 11. júna 2022 o 10,00 hod bude konať kňazská vysviacka novokňazov Nitrianskej diecézy. Hlavným celebrantom slávnostnej sv. omše a svätiteľom bude nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Liturgická slávnosť bude v priamom prenose vysielaná prostredníctvom TV LUX.   Prosíme o modlitby za našich novokňazov.

Jozef Kopáč (32 rokov)
– primície 18. júna 2022 o 10:00 v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Oščadnici

Radoslav Lenčéš (35 rokov)
– primície 26. júna 2022 o 10:30 v Kostole sv. Klimenta v Močenku

Mikuláš Šurín (26 rokov)
– primície 12. júna 2022 o 11:00 v Kostole sv. Jána Krstiteľa v Seredi

Branislav Valkovič (34 rokov)
– primície 12. júna 2022 o 14:00 v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Tlmačoch