Novoročná duchovná obnova zamestnancov Nitrianskeho biskupstva v Hronskom Beňadiku

Nový kalendárny rok začali zamestnanci Biskupského úradu a organizácií zriadených Nitrianskym biskupstvom duchovnou obnovou, ktorá sa uskutočnila 13. januára 2023 v Kláštore v Hronskom Beňadiku pod vedením pomocného nitrianskeho biskupa Mons. Petra Beňa. Po úvodnej spoločnej modlitbe posv. Ruženca v kláštornej kaplnke pokračoval program prednáškou biskupa Petra na tému osobných postojov človeka z pohľadu viery, ako ich zaujíma voči sebe samému, voči iným ľuďom, voči rôznym životným situáciám, okolnostiam, či javom. Po skončení prednášky nasledovala sv. Omša, v rámci ktorej počas homílie biskup Peter podrobnejšie uvažoval nad osobnými postojmi kresťana najmä voči sebe samému a iným.  Po spoločnom obede prítomní zamestnanci absolvovali zaujímavú prehliadku doteraz obnovených priestorov kláštora a program ukončili v Bazilike sv. Benedikta litániami ku Kristovej Krvi pod vedením rektora baziliky a diecéznej svätyne Mons. Petra Brodeka a uctením si relikvie Kristovej Krvi, ktorá je v Bazilike uchovávaná od roku 1483. Cieľom duchovnej obnovy zamestnancov Biskupského úradu a organizácií Nitrianskeho biskupstva bolo ich povzbudenie k tomu, aby popri službe Cirkvi nezabúdali ani na osobnú kresťanskú duchovnú formáciu a osobný život v duchu viery, ku ktorej sa hlásia.