Novoročná svätá omša

15. júna 2019 | Kategória: Katedrála, Najdôležitejšie informácie

Nitra (1. januára) V prvý deň kalendárneho roka 2019 celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák svätú omšu vo svojom katedrálnom chráme. Na jej začiatku zaželal prítomným veriacim požehnaný nový rok a pripomenul slávenie sviatku Panny Márie Bohorodičky, Svetového dňa pokoja a 26. výročie vzniku druhej Slovenskej republiky.

V homílii hovoril o istote, o ktorú sa možno oprieť na začiatku ďalšieho časového úseku. Je to Boh, ktorý sa narodil ako človek z Panny Márie. Zdôraznil dôležitosť vzťahu kresťana s Bohom, nutnosť nájsť si každý deň chvíle – podľa vzoru Božej Matky – na rozjímanie nad tajomstvami spásy. Nitriansky biskup ďalej dodal, že s tým súvisí aj prístup veriaceho človeka k medziľudským vzťahom. Povzbudil prítomných, aby požehnanie, ktoré si odnášajú z bohoslužieb, odovzdávali ďalej do prostredia, kde žijú.

Po svätej omši nasledovalo neformálne stretnutie biskupa s Nitranmi v jeho rezidencii.

Miroslav Lyko

Foto: Marek Mucha