Novoročná svätá omša na Nitrianskom hrade

12. decembra 2018 | Kategória: Katedrála, Najdôležitejšie informácie

Nitra (1. januára) Pontifikálnu svätú omšu na slávnosť Bohorodičky Panny Márie celebroval vo svojom katedrálnom chráme nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

V homílii hovoril o správnej orientácii pre človeka a to aj v súvislosti s novým rokom. „Potrebujeme orientáciu. Túto nám daruje predovšetkým Božie slovo. Ak počúvame Božie slovo, žijeme podľa neho a veríme mu, nemusíme sa báť. Môžeme aj do tohto nového roka vykročiť bez obáv“, povedal nitriansky biskup a pokračoval: Slávime prvý deň roka ako sviatok Bohorodičky Panny Márie, ktorá udalosti okolo narodenia svojho Syna zachovávala vo svojom srdci (por. Lk 2, 19). „Viera totiž nie je len vecou rozumu, ale predovšetkým vecou srdca“. Hlavný celebrant v tejto súvislosti podčiarkol, že pre veriacich kresťanov je dôležité nielen prijať evanjeliové posolstvo, ale ho aj uživotniť.

Nitriansky biskup v ďalšej časti homílie pripomenul aj dve výročia týchto dní: 40. výročie vzniku samostatnej slovenskej cirkevnej provincie (30. decembra 1977) a 25. výročie vzniku druhej Slovenskej republiky (1. januára 1993). Podľa jeho slov išlo o dejinné pokračovanie štátnosti od Veľkej Moravy. Je to veľký dar, keď sa aj teraz počas vianočného obdobia vraciame domov, ku svojim koreňom, tradíciám. Mons. Viliam Judák vyzdvihol hodnoty vlastenectva a patriotizmu, ktoré treba pestovať s usporiadanou, evanjeliovou láskou. Byť vlastencom totiž neznamená povýšiť svoj národ nad iné národy. V závere vyzval prítomných aj k modlitbe za zákonodarcov a tých, ktorí riadia štát.

Celý text homílie TU

Po svätej omši sa nitriansky biskup stretol vo svojej rezidencii s veriacimi a zaželal im do nového roka všetko najlepšie.

VIDEO TU

Miroslav Lyko

Foto a video: Filip Lyko