Novoročná svätá omša v nitrianskej katedrále

Nitra (1. januára) Novoročnú svätú omšu k úcte Bohorodičky Panny Márie celebroval vo svojom katedrálnom chráme nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. V úvode pripomenul, že 1. januára je hneď niekoľko sviatkov: Ôsmy deň oktávy Narodenia Pána, slávnosť Panny Márie Bohorodičky, 49. Svetový deň pokoja a na Slovensku 23. výročie vzniku druhej Slovenskej republiky.

V homílii zdôraznil, že „vianočné tajomstvo, ktoré slávime, nám môže pomôcť aj z perspektívy budúcnosti“. A vysvetlil: „Vo vtelenom Bohu začína pre každého z nás nová príležitosť“. Nitriansky biskup sa v ďalšej časti homílie zamyslel nad slovami Svätého Otca Františka z posolstva k tohtoročnému Svetovému dňu pokoja, v ktorom vyzýva ľudí prispieť k budovaniu spravodlivejšieho a milosrdnejšieho sveta. Mons. Viliam Judák v tejto súvislosti podčiarkol jeden z hlavných prehreškov súčasného človeka voči blížnemu – ľahostajnosť. Najprv voči Bohu, potom voči človeku a následne aj voči stvoreniu. Konštatoval, že sme veľmi vzdialení od svojho blížneho. „Ľahostajný človek nespôsobuje nijakú škodu, aspoň nie vedome, ale vôbec ho nezaujíma, ak k škode dôjde. Nevidí to, lebo je duševne tupý. (…) Ľahostajný človek je človekom zvyku, ktorý mechanicky ide svojou cestou“, povedal hlavný celebrant. Podstata ľudskej dôstojnosti a kresťanského vyvolenia však pozostáva – podľa neho – aj vo vernom plnení každodenných úloh a v praxi lásky k blížnemu. „Ak nechceme stratiť ľudskosť, ak nechceme stratiť dedičstvo, ktoré máme prisľúbené (…) musíme sa naučiť zastaviť v priebehu dňa, ak blížny potrebuje pomoc“, dodal Mons. Viliam Judák v závere novoročnej homílie.

Pred koncom svätej omše pozval prítomných do biskupskej rezidencie na krátke stretnutie, pri ktorom každému osobne vyslovil žičenie do nového roka.

VIDEO TU

Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva