Novoročné želanie nitrianskeho biskupa: Aby sme sa od Panny Márie učili žiť vieru

Vianočný vinš

Na Nový rok 2014, ktorý je nielen dňom slávnosti Bohorodičky Panny Márie, ale aj začiatkom Roka Sedembolestnej Panny Márie, vyhlásenom Konferenciou biskupov Slovenska, želá nitriansky biskup Mons. Viliam Judák všetkým ľuďom dobrej vôle, aby sa usilovali žiť svoju vieru podľa vzoru Božej Matky: „V predchádzajúcom roku sme slávili Cyrilo-metodský jubilejný rok a nadväzuje naň Rok Sedembolestnej Panny Márie. Je to tiež cyrilo-metodské dedičstvo, ktoré nám priniesli solúnski bratia, takže pokračujme v tom, čo bolo príznačné pre nás v predchádzajúcom roku: Aby sme si vážili tieto hodnoty a od Panny Márie, aby sme sa učili žiť vieru v konkrétnom živote a žiť ju naozaj zakorenenú tak, ako to ona robila, keď uvažovala vo svojom srdci o hodnotách, ktoré jej Boh zvestoval. Bola to žena počúvajúca Boha, žena, ktorá sa na základe tohto hlasu vedela aj rozhodnúť a potom túto vieru aj praktizovala či už v ústraní Nazareta alebo aj vtedy, keď povedala svojmu Synovi v Káne Galilejskej, aby urobil prvý zázrak alebo keď stála pod krížom, či pri zrode prvej Cirkvi po zoslaní Ducha Svätého“, dodal biskup V. Judák.