Novovysvätený biskup diecézy Greensburg v USA, Mons. Larry J. Kulick sa netají slovenskými koreňmi na Kysuciach

Novovysvätený americký biskup rímskokatolíckej diecézy Greensburg v USA, Mons. Larry J. Kulick, ktorý bol konsekrovaný 11. februára, sa netají slovenskými koreňmi. Prejavilo sa to aj v jeho biskupskom erbe. Okrem motívu diecézy je v ňom zobrazený aj slovenský dvojkríž osadený na trojvrší. Mons. Kulick, ktorý po otcovi pochádza z Novej Bystrice a po matke zo Starej Bystrice na Kysuciach, ktoré donedávna patrili pod Nitriansku diecézu, ovláda aj slovenský jazyk, ktorý ho naučili jeho starí rodičia. Vďaka tomuto „slovenskému“ dedičstvu je biskup Kulick aktívny v mnohých slovenských krajanských organizáciách v USA, a to na miestnej i celoštátnej úrovni. Je tiež doživotným členom Prvej katolíckej jednoty v USA (First Catholic Slovak Union).

Mons. Larry J. Kulick bol vysvätený na biskupa 11. februára 2021 v Katedrále Najsvätejšej sviatosti oltárnej v meste Greensburg v USA. Hlavným svätiteľom bol filadelfský arcibiskup Nelson J. Pérez, spolusvätiteľmi boli emeritný Mons. Edward Charles Malesic, biskup Clevelandu a Mons. Lawrence Eugene Brandt, emeritný biskup Greensburgu. Na slávnosti sa zúčastnil aj apoštolský nuncius v USA, arcibiskup Christophe Pierre, ktorý prečítal pápežskú bulu. Z dôvodu pandémie COVID-19 sa mohol na biskupskej konsekrácii zúčastniť len obmedzený počet účastníkov. Nechýbali medzi nimi ani rodiča svätenca. Medzi biskupmi, ktorí sa na slávnosti osobne zúčastnili, bol aj parmský eparcha vladyka Milan Lach SJ. Ako pre TK KBS uviedol, počas slávnosti zaznela aj slovenčina, a to pri speve piesne „Ó, Mária bolestivá, naša ochrana“, ako aj počas chválospevu Te Deum.

Biskup Larry J. Kulick sa narodil 24. februára 1966. Kňazskú vysviacku prijal 16. mája 1992 a odvtedy pôsobil na rôznych miestach ako kaplán, neskôr farár a vykonával tiež rôzne služby v rámci diecézy Greensburg. Od roku 2012 bol generálnym vikárom. Za svoje biskupské motto si zvolil slová: „Kristus je pravda (lat. Christus est Veritas).“  Nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák pri tejto príležitosti novovysvätenému greensburskému biskupovi zaslal blahoprajný list. Spája ich nielen osobné priateľstvo, ale aj vzdialené príbuzenské väzby z Kysúc.