Nový školský rok v nových priestoroch aj s požehnaním biskupa

Po roku búrania, a následne murovania v záujme rozšírenia priestorov Základnej školy sv. Svorada Benedikta a materskej školy Svätých anjelov strážcov na Spojenej katolíckej škole v Nitre, sa nový školský rok v tejto vzdelávacej ustanovizni v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho biskupstva začal slávnostnou svätou omšou, ktorú v Kostole Navštívenia Panny Márie 4. septembra 2023 za účasti pedagógov, rodičov, žiakov a škôlkarov celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Po jej skončení biskup Viliam požehnal zrenovovaný školský dvor a nové priestory v budove spojenej školy. Požehnanie a prehliadka školy sa niesla v duchu srdečnej vďaky za prítomnosti riaditeľa školy Radoslava Rusňáka, kňazov miestnej farnosti Nitra – Dolné mesto a školského kaplána Petra Šaba. Osobné stretnutie učiteľov s otcom biskupom Viliamom a jeho požehnanie tak úspešne odštartovalo nový školský rok. Rozšírením priestorov škôlky sa podarilo vyriešiť kapacitný problém s umiestnením detí. Vedenie školy vyjadrilo vďaku vedeniu Nitrianskeho biskupstva za pomoc, podporu a spoluprácu.