Nový spevník Própriá liturgického roka – ponuka pre kňazov, organistov a priateľov liturgickej hudby

V septembri 2022 vychádza nový spevník próprií, vlastných spevov sv. omše, s názvom Própriá liturgického roka. Po Druhom vatikánskom koncile budeme mať na Slovensku konečne spevník, ktorý bude presne reflektovať tematiku jednotlivých slávení liturgického roka. Sú tu zahrnuté spevy na VSTUP, OFERTÓRIUM a PRIJÍMANIE (v slovenskom jazyku). Cirkevné schválenie, „Concordat cum originali“, udelil otec biskup Mons. Stanislav Stolárik, predseda Liturgickej komisie KBS, dňa 23. 5. 2022, prot. č.: 167/2022.

Spevník Própriá liturgického roka pozostáva zo 7 zväzkov. Adventné a vianočné obdobie (Adventné nedele i férie, všetky omše na Narodenie Pána, sviatky počas vianočnej oktávy až po Krst Pána a i.). Pôstne a veľkonočné obdobie (Spevy od popolcovej stredy, všetky pôstne nedele A, B, C, svätý týždeň, Missa chrismatis, Veľkonočné trojdnie, veľkonočná oktáva, všetky veľkonočné nedele, Nanebovstúpenie Pána, Zoslanie Ducha Svätého, férie vo veľkonočnom období a i.). Obdobie cez rok, slávnosti Pána v cezročnom období (Všetky cezročné nedele A, B, C; Slávnosti ako Najsvätejšej Trojice, Krista, najvyššieho Kňaza, Krista Kráľa, Najsv. Srdca Ježišovho, sviatok Najsv. Tela a Krvi; osem feriálnych omší v období cez rok a i.) Vlastné omše svätých (január – júl) (Spevy podľa liturgického kalendára na sviatky konkrétnych svätých v januári až júli). Vlastné omše svätých (august – december) (Spevy podľa liturgického kalendára na sviatky konkrétnych svätých v auguste až decembri). Spoločné omše (Spevy na sviatky Panny Márie, mučeníkov, panien, učiteľov Cirkvi, duchovných pastierov, svätých mužov a svätých žien a i.). Omše pri vysluhovaní sviatostí a svätenín. Omše za zosnulých (Spevy pri vysluhovaní jednotlivých sviatostí, od skrutínií cez krst, birmovanie, až po sviatosť manželstva, kňazstva a i. Tiež sa tu nachádzajú aj jednotlivé omše za zosnulých.)

Všetky spevy boli vytvorené podľa textov, ktoré ponúkajú dostupné liturgické pramene: Rímsky misál (slovenské vydanie 2022), Ordo Cantus MissaeGraduale Romanum a Graduale Simplex, ale aj Liber cantualis a i. Jednotlivé zväzky budú vo formáte A4 v šitej väzbe, aby vydržali dlhé roky. Zväzky sú logicky rozdelené podľa istých období, aby sa s nimi ľahšie manipulovalo a tým sa budú aj menej opotrebovávať.

Cena kompletného spevníka (7 zväzkov) je 271 €, pri objednávke do 30. septembra 2022 so zľavou 10%, teda 247€ (Pozn. Náklady na dotlač budú vyššie, preto odporúčame neváhať a objednať si ho čo najskôr). Spevník sa dá zakúpiť iba ako komplet, nie jednotlivé zväzky osobitne. Dodávať ho začneme začiatkom októbra 2022. Záujem o spevník próprií potvrďte na adrese: novyspevnik@gmail.com a uveďte aj fakturačnú adresu, na ktorú sa bude spevník posielať. Máme nádej, že Própriá liturgického roka ako kompletný slovenský pokoncilový spevník budú mať popri JKS dôležité miesto v liturgii sv. omše.

Mgr. et Mgr. Vladimír Kopec, regenschori Katedrály-Baziliky sv. Emeráma v Nitre, člen Hudobnej sekcie Slovenskej liturgickej komisie

Kontakt: 0911 051 196, email: vladokopec@gmail.com ; objednávky  novyspevnik@gmail.com