Obnova bývalého kláštora v Hronskom Beňadiku  

Komplex bývalého benediktínskeho kláštora v Hronskom Beňadiku prechádza obnovou. Už na jar bude mať interiér budovy bývalej sýpky nový šat. Nitrianske biskupstvo sľubuje jej nové využitie.

Oboznámiť verejnosť so zámerom biskupstva mala za cieľ konferencia, ktorá sa konala 7. septembra 2015 v priestoroch miestneho Obecného úradu. Ide o projekt: Obnova časti bývalého kláštora Benediktínov v Hronskom Beňadiku za účelom jeho sprístupnenia širokej verejnosti a dobudovania turistickej infraštruktúry.

Hlavný projektant obnovy Tomáš Haviar prezradil, že z budovy bývalej sýpky bude turistické centrum, kde návštevníci dostanú informácie o histórii tohto posvätného miesta a to veľmi názornou formou, pretože „už samotná budova je koncipovaná tak, aby previedla návštevníka bohatou históriou, ktorou táto časť kláštora prešla“, povedal Haviar.

Biskupstvo začalo obnovovať kláštor pred niekoľkými rokmi. Keď boli hotové projekty na obnovu, bol vyhlásený grant v rámci Finančného mechanizmu EHP, z ktorého biskupstvo po podaní žiadosti napokon dostalo niečo viac ako pol milióna eur. Podľa slov diecézneho ekonóma Martina Štofka, celkové náklady na opravu tejto časti bývalého benediktínskeho kláštora v Hronskom Beňadiku sa vyšplhajú do výšky štyroch miliónov eur.

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák počas konferencie pripomenul, že kláštor je predovšetkým sakrálne miesto a aj také zostane. Diecéza tu chce vytvoriť duchovný priestor pre tých, ktorí tu budú prichádzať, budú si tu chcieť oddýchnuť, modliť sa a trocha sa dostať do ústrania. „Bude to slúžiť pre turistov ako miesto, ktoré má svoju pamäť, svoju históriu“, povedal nitriansky biskup.

Dominantou kláštorného komplexu je farský kostol sv. Benedikta, opáta. Benediktíni z tohto miesta odišli v 15. storočí. Správu budov potom prevzala ostrihomská kapitula. Omnoho neskôr tu pôsobili aj saleziáni a pallotíni.

Miroslav Lyko

VIDEO TU

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA