Obrady Veľkého piatku v Nitre

Nitra (30. marca) Obradom Veľkého piatku predsedal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák na priestranstve pred Farským kostolom Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii v Nitre. 

V Katedrále – Bazilike svätého Emeráma na Nitrianskom hrade viedol popoludňajšie slávenie utrpenia a smrti Pána generálny vikár Mons. Peter Brodek.

Miroslav Lyko

foto: Marek Mucha