Ocenenie pre Mons. Viliama Judáka

Bratislava (13. októbra) Ústav dejín kresťanstva udelil cenu v oblasti Najvýznamnejšie dielo historickej literatúry v roku 2016 nitrianskemu biskupovi Mons. Viliamovi Judákovi ako autorovi diela Boží priatelia, Slovenské martyrológium. Publikácia bola vydaná Spolkom svätého Vojtecha v minulom roku.

Nitriansky biskup, univerzitný profesor a cirkevný historik Mons. Viliam Judák v tomto diele prináša pohľad do života viac ako 50 osobností, ktoré žili od 9. storočia na našom území.

Ústav dejín kresťanstva je občianske združenie, ktorého cieľom je vykonávať a podporovať výskum dejín kresťanstva na Slovensku.

Miroslav Lyko

cena