Od Popolcovej stredy celodenná adorácia v nitrianskej katedrále

Nitra (3. februára) V rámci mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva bude v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre od Popolcovej stredy 10. februára 2016 vyložená Sviatosť Oltárna k eucharistickej poklone. Sviatosť Oltárna sa vyloží v Pribinovej kaplnke ráno po svätej omši, ktorá je o 7.00 hod. Poklona bude zakončená o 15.00 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a eucharistickým požehnaním.

Eucharistická poklona bude v týždni od pondelka do piatku.

Pozývame veriacich, aby počas tohto mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva prichádzali na eucharistickú poklonu do katedrály a využili tak tento „čas milosti“ na získanie odpustkov.