Okresný súd dal nitrianskemu biskupovi za pravdu

26. mája 2019 | Kategória: Najdôležitejšie informácie

Nitra (28. septembra) V rámci svojej relácie Reportéri, RTVS 7. mája 2015 odvysielala reportáž, v ktorej sa venovala prípadu sexuálneho zneužívania maloletého dievčaťa kňazom z Nevidzian. Okrem iného v nej zazneli tvrdenia redaktora, že biskup Viliam Judák vedel o ďalšej obeti dotyčného kňaza a napriek tomu ho nepostavil mimo službu. A že do farnosti poslal vyjednávača, ktorý mal na rodinu dievčaťa naliehať, aby obvinenie stiahla, ba dokonca ponúkať za to peniaze. Napriek tomu, že v reportáži zaznelo aj vyjadrenie hovorcu Nitrianskeho biskupstva, ktorý tieto tvrdenia poprel.

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák RTVS za takto odvysielanú reportáž zažaloval, keďže tvrdenia redaktora boli nepravdivé. Súd dal biskupovi pred niekoľkými dňami za pravdu.

Znenie opravy, ktorú by mala RTVS odvysielať:

7. mája 2015 odvysielala RTVS v rámci relácie Reportéri príspevok s názvom V mene otca. Pokladáme za potrebné sa vyjadriť k niektorým skutočnostiam, ktoré reportáž obsahovala. Diecézny biskup doteraz nevedel o existencii nejakého vyjednávača a v minulosti nemal vedomosť o ďalších obvineniach z deliktov vznesených voči kňazovi. V žiadnom prípade sa nepokúšal kňaza kryť.

RTVS sa ešte nevyjadrila, či sa proti rozhodnutiu okresného súdu odvolá.

Miroslav Lyko