Omša svätenia olejov v Nitre

Nitra (18. apríla) Vo štvrtok 18. apríla 2019 predpoludním sa v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre konala Omša svätenia olejov. Predsedal jej nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, koncelebrovalo viac ako dvesto kňazov diecézy. Počas nej posvätil svätú krizmu a požehnal olej katechumenov a olej na pomazanie chorých.

V homílii hovoril o pestrosti a mnohovrstevnosti kňazskej práce. „Nevyčerpáva sa len našou liturgickou službou pri Pánovom oltári, ktorého sa určite pevne držíme. Nevyčerpáva sa ani našimi kázňami a príhovormi, aj keď by boli teologicky a po predchádzajúcich meditáciách, a inak to ani nemôže byť, zodpovedne pripravované. Naša misia v tunajších diecéznych podmienkach, pokiaľ žijeme a dýchame, stále prebieha všade tam, kam prídeme, kde práve sme. Ako správcovia Božích tajomstiev a ich sprostredkovatelia, aj keď niekedy malému počtu v našich kostoloch, máme širší a dramatickejší priestor apoštolského pôsobenia. Boh nás medzi ľuďmi hľadal, našiel, oslovil nás a poslal medzi nich naspäť. Boh nás z mnohých našich súčasníkov vyvolil pre seba, aby nás potom zasa ľuďom vrátil“, povedal hlavný celebrant a pokračoval: „Nie je to ľahké ani dnes, či vlastne dnes je to ťažšie ako inokedy. Iste už od začiatku existencie kresťanstva sa sily zla usilujú zdeformovať  pravdu o Kristovi a jeho hodnotách. Toto zlo, akoby sa v našich časoch  odviazalo z reťaze. S kajúcnosťou priznávame, že sme slabí a hriešni. Pokušenie zrady sa objavuje aj v našom živote a padáme, čím  spôsobujeme pohoršenie a bolesť mnohým, predovšetkým  Cirkvi, za čo sa s úprimnou ľútosťou ospravedlňujeme. Genialita diabolskej stratégie však spočíva v zovšeobecňovaní judášskej zrady na celé kolégium apoštolov. Mnohí zaslepení nenávisťou, alebo aj z iných dôvodov,  manipulujú verejnou mienkou, a tak vzbudzujú nenávisť voči všetkým kňazom a Cirkvi. Ich cieľom je odsunúť na okraj vplyv Katolíckej cirkvi a poslať ju na smetisko dejín“.  Prítomných kňazov povzbudil, aby sa nedali znechutiť a zastrašiť. „Vieme, že Božia moc môže premôcť tuto diabolskú taktiku. Avšak  potrebuje náš súhlas  a spoluprácu s nami, aby v nás a skrze nás mohol pôsobiť. Aj preto sme  v tento deň, bratia kňazi, pozvaní, aby sme si obnovili svoje kňazské sľuby“, dodal nitriansky biskup. V závere popísal situáciu mnohých kňazov, ktorí prišli k jednému oltáru za svojim biskupom: „A aká pestrosť: mladí, kňazi v strednom veku, poznačený šedinam, či  zhrbení rokmi služby. Tí, čo zažívajú  „úspech a všetko im ide ako po masle“, a hneď vedľa kňazi unavení vekom, chorobou či situáciou, ktorú vo farnosti, či vo svojom srdci prežívajú. Všetci bez rozdielu s dôverou v jeho milosrdenstvo, ale aj  v jeho pomoc, mu patríme“.

Celý text homílie TU

Po eucharistickej slávnosti sa nitriansky biskup neformálne stretol s kňazmi a poprial im, aj im zvereným veriacim, požehnanú Veľkú noc.

Miroslav Lyko

Foto: Marek Mucha