Omša svätenia olejov v nitrianskej katedrále

Nitra (13. apríla) Omši svätenia olejov na Zelený štvrtok 13. apríla 2017 v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre predsedal diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Prítomným kňazom zo všetkým sedemnástich dekanátov diecézy na začiatku svätej omše povedal: „Chceme si pripomenúť tu, v našom diecéznom večeradle udalosti, ktoré predchádzali Ježišovmu utrpeniu a jeho zmŕtvychvstaniu. Tu za zrodilo, drahí bratia kňazi, aj naše povolanie, naše kňazstvo, ktoré má slúžiť Božiemu ľudu i nám na posvätenie. Chcem sa spolu s vami modliť, aby sme si prehlbovali toto vyvolenie, ktoré je nezaslúžené, aby sme si vyprosovali milosť, silu i odvahu konať v mene Krista a Cirkvi verne a chceme pri tejto svätej omši tiež aj prosiť za nové duchovné povolania“.

Mons. Viliam Judák v homílii hovoril v súvislosti so storočnicou fatimských zjavení o spojitosti medzi Večeradlom a Pannou Máriou. „V našom živote sú miesta, ktoré sú nám vzácne a milé a to nielen z hľadiska nášho prirodzeného života, ale aj z pohľadu našej duchovnosti. Takýmto miestom je bezpochyby sieň Večeradla na hore Sion v Jeruzaleme, ku ktorej zvlášť v tento deň upierame naše pohľady. Vieme, že je miestom rozhodujúcich udalostí v dejinách spásy. Tu bola ustanovená Eucharistia, v nej sám seba Kristus rozdal, aby sa stal Chlebom života. A večeradlo je aj miestom zrodenia kňazstva i zoslania Ducha Svätého“. povedal hlavný celebrant a pokračoval: „Prichádzame do večeradla našej  diecézy, aby sme si tieto  hodnoty nielen pripomenuli, ale si ich aj sprítomnili, prehĺbili a obnovili sa v nich. A keďže prežívame Fatimský mariánsky rok, prichádzame tu aj s Matkou nášho kňazstva, s preblahoslavenou Pannou Máriou“. Pripomenul slová stredovekého kresťanského autora, ktorý hovoril o Márii ako o Večeradle alebo hodovej sieni Trojice. „Mária je Večeradlo, kde sa Otec, Syn a Duch Svätý sýtia vzájomnou láskou a zároveň spočívajú v dokonalom pokoji. Ak je Panna Mária priestorom, v ktorom sa uskutočňuje božská hostina, je namieste prosba svätého Tomáša Akvinského, ktorú sa kňazi zvykneme modliť po svätej omši: Bože, prosíme ťa, láskavo uveď mňa, hriešnika, na tú neopísateľnú hostinu, pri ktorej ty sám so svojim Synom a Duchom Svätým pre svojich svätých si pravým svetlom, úplným uspokojením, večnou radosťou, zvrchovanou slasťou a dokonalou blaženosťou“. Nitriansky biskup v závere homílie podčiarkol, že „Máriine spojenie s Kristom v hodine kríža ju spája s Večeradlom, teda i s Poslednou večerou. Posledná večera bola anticipáciou hodiny kríža. Preto, čo vidíme na Kalvárii bolo prítomné  – hoci mysticky – aj vo Večeradle -, teda môžeme povedať, vrátane Panny Márie. (…) Ak Cirkev a Eucharistia tvoria nerozlučnú jednotu, to isté platí aj o Márii a Eucharistii“. Dodajme teda to platí aj o Večeradle a udalostiach, ktoré sa tam odohrali. Pamätajme na to, ako jej dobrí synovia,  a pripomeňte to  aj našim veriacim, drahí bratia kňazi, dnes večer v našich farnostiach a spoločenstvách a  spojte to, aj s pozdravom  z nášho  diecézneho Večeradla, v ktorom nechýbala táto „Eucharistická žena“, dodal hlavný celebrant.

Celý text homílie TU

Liturgiu svätej omše sprevádzal katedrálny spevácky zbor Psallite Deo. Po svätej omši sa kňazi neformálne stretli so svojim biskupom v jeho rezidencii.

Miroslav Lyko

Foto: Miroslav Lyko / Marek Mucha

photo-3photo-13photo-25photo-26

photo-36

photo-51