Opäť sa uskutočnil Deň otvorených dverí v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre

V sobotu 7. mája 2022 sa v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre po dvoch rokoch opäť konal tradičný Deň otvorených dverí. Pozvanie naň prijalo množstvo veriacich, ktorí si nenechali ujsť príležitosť zoznámiť sa so životom v kňazskom seminári po dvoch rokoch kvôli koronavirusovej pandémii zavretým dverám. Podujatie sa začalo slávnostným privítaním návštevníkov a slávením sv. Omše, ktorú v spomínanej kaplnke sv. Gorazda celebroval rektor seminára Mons. Marián Dragúň. Po nej si návštevníci mohli prezrieť priestory seminára, v ktorých sa bohoslovci vzdelávajú a trávia svoj voľný čas, a následne sa všetci spoločne stretli a porozprávali pri chutnom obede. Popoludní program pokracoval zábavnou časťou, ktorú pripravili seminaristi z propedeutického ročníka a celý Deň otvorených dverí bol zakončený spoločnou adoráciou a modlitbami za nové kňazské a rehoľné povolania. Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre vyjadruje vďaku všetkým zúčastneným, a už teraz sa vsetci tešia na Deň otvorených dverí v roku 2023.