Organový koncert v Močenku – pozvánka

Farský úrad v Močenku pozýva priaznivcov organovej hudby a operného spevu na organový koncert, ktorý sa uskutoční v miestnom farskom Kostole sv. Klimenta v sobotu 10. decembra 2022o 17,00 hod. Na organe hrá Stanislav Šurín, spev Zuzana Šebestová. V programe zaznejú adventné a vianočné skladby P. Pavlína Juraja Bajana, OFM, P. Pantaleona Roškovského OFM, Josefa F. N. Segera, Adama Michnu z Otradovic, Domenica Zipolliho, Wolfganga Amadea Mozarta, Johna Stanleyho, Antonia Vivaldiho a Baltassara Galuppiho. Vstupné dobrovoľné. Všetci sú srdečne pozvaní!