Oslavy patróna farského chrámu sv. Michala Archanjela v Zlatých Moravciach netradične – pozvánka

RKFÚ v Zlatých Moravciach pozýva veriacich na slávnostnú svätú omšu, ktorá sa bude konať pri príležitosti sviatku sv. Michala archanjela, patróna farského kostola v piatok 29. septembra 2023 o 17,00 hod. Hlavným celebrantom slávnosti bude Mons. Vladimír Skyba, generálny vikár Bratislavskej gréckokatolíckej eparchie. Po liturgickej slávnosti sa veriaci budú mať možnosť zúčastniť na akatiste (ďakovno-oslavnom chválospeve) k sv. Michalovi archanjelovi. Všetci sú srdečne pozvaní!