Ostrihomský arcibiskup kardinál Péter Erdő prijal nitrianskeho biskupa Viliama Judáka

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák 12. marca 2014 navštívil v maďarskom Ostrihome miestneho arcibiskupa. Kardinál Péter Erdő prijal od neho relikviu patrónov Nitrianskej diecézy – svätých Andreja Svorada a Beňadika a vzápätí daroval Nitrianskemu biskupstvu relikviu svätého Štefana, uhorského kráľa.

Svätý Štefan je spojený s históriou Nitrianskeho biskupstva okrem iného aj tým, že prvá zmienka o Nitrianskej kapitule kanonikov pochádza práve z jeho listiny. V roku 1006 totiž navštívil Nitru  a podľa spomínanej listiny našiel v Katedrále svätého Emeráma na hrade modliť sa deväť kanonikov. Zapáčila sa mu atmosféra spoločenstva týchto kňazov a zotrval s nimi niekoľko dní. Zároveň ich obdaroval niekoľkými privilégiami.