Otvorenie a požehnanie cyklotrasy na Skalke pri Trenčíne

Nový úsek cyklotrasy z Trenčína do Nemšovej otvorili 1. júna 2020 pod najstarším pútnickým miestom na Slovensku v Skalke nad Váhom. Nový úsek cyklotrasy v prítomnosti predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku, hejtmana Zlínskeho kraja Jiřího Čuneka a širokej verejnosti požehnal nitriansky diecézny biskup Viliam Judák, ktorý sám je aj priaznivcom cyklistiky. Obaja najvyšší predstavitelia krajov a nitriansky biskup na miesto došli ako členovia pelotónu cykloturistov z Trenčína.
Cyklotrasu budujú v rámci slovensko-českého cezhraničného projektu pod názvom “Na bicykli po stopách histórie“ Trenčiansky samosprávny kraj a Zlínsky kraj z Trenčína do moravského mesta Brumov-Bylnice. Cyklotrasa bude spájať kultúrne a historické pamiatky a športoviská. Má slúžiť aj na cesty na bicykli do práce. Ako sa vyjadril biskup Judák: „Cyklotrasa prechádza okolo Skalky, kde si môžu cyklisti aj chvíľu oddýchnuť, pomeditovať a načerpať z tej histórie, aj z toho posvätna, ktoré odtiaľto žiari. Skalka je najstaršie pútnické miesto, ktoré nemá mariánsky charakter, žili tu pustovníci okolo roku 1000 a sú nám určitým spôsobom príkladom, aj keď žili iným spôsobom života, ale aj pre moderného človeka sú takou výzvou a pozvaním, aby sa vedel utíšiť, utiahnuť do prírody, aby si ju vážil a aby myslel pre dobro iných. Ich heslo bolo – Ora et labora – teda Modli sa a pracuj, tak myslím, že to je aktuálne aj pre človeka tretieho tisícročia.“
Jedenásť a pol kilometrová cyklotrasa má dva cyklomosty a tri odpočívadlá, z toho jedno priamo pod Skalkou v blízkosti kláštora. Najstaršie pútnické miesto sa tak stane aj jedným z cieľových bodov už nielen pre peších pútnikov, ale aj cyklopútnikov a cykloturistov.
Pútnické miesto Skalka sa nachádza na území farnosti Skalka nad Váhom v Nitrianskej diecéze. História pútnického miesta Skalka pri Trenčíne siaha do 11. storočia a spája sa so životom sv. pustovníkov Andreja-Svorada a Beňadika, ktorí na tomto svätom mieste nejaký čas žili. Pozostáva z dvoch objektov – Diecéznej svätyne Sv. Andreja-Svorada a Beňadika na tzv. Malej Skalke, ktorý je postavený na skale, z ktorej bol sv. Beňadik zhodený do Váhu a z tzv. Veľkej Skalky – pozostatkov benediktínskeho opátstva z roku 1224, v ktorom sa nachádza aj Beňadikova jaskyňa. Sv. Andrej-Svorad a Beňadik, ktorých si na tomto pútnickom mieste uctievame, sú hlavnými patrónmi Nitrianskej diecézy.