Otvorenie nitrianskeho úseku Svätojakubskej cesty

Pri príležitosti 1. výročia zápisu slovenskej vetvy Svätojakubskej cesty – Camino di Santiago do celoeurópskej siete sa 21. októbra 2018 v Nitre na Svätoplukovom námestí za účasti verejnosti a prvej skupiny pútnikov, ktorí prešli úsek z Topoľčianok do Nitry uskutočnilo slávnostné otvorenie úseku pútnickej cesty vedúceho cez územie Nitrianskej diecézy a Nitrianskeho regiónu. Prítomným sa prihovorili diecézny koordinátor budovania cesty Tibor Ujlacký, viceprimátor mesta Ján Vančo, predstavitelia oficiálneho Združenia priateľov Svätojakubskej cesty na Slovensku a historik Daniel Balko z dobového spolku Militia portalis.  Liturgické požehnanie pamätnej tabule pri Mariánskom stĺpe na mieste, kde v rokoch 1232 – 1786 stál farský kostol svätého Jakuba, ale aj pútnických bedekrov a kredenciálov vykonal Mons. Štefan Valo, veľprepošt Nitrianskej sídelnej kapituly. Ten vo svojom príhovore vyzdvihol význam a zmysel putovania v minulosti aj v súčasnosti pre duchovnú formáciu kresťanov, ale aj hľadajúcich. Slávnosť  svojim spevom obohatila Schola cantorum Kňazského seminára sv. Gorazda a pozornosť budili aj členovia spolku Militia portalis v stredovekých uniformách strážcov mestských brán.

Na vybudovaní úseku pod gesciou Nitrianskeho biskupstva spolupracovali Mesto Nitra a OZ Priatelia Svätojakubskej cesty na Slovensku – Camino de Santiago. Nitriansky úsek je tvorený  6-imi etapami:  Tekovská Breznica – Topolčianky; Topolčianky – Žirany;  Žirany – Nitra; Nitra – Veľké Zálužie; Veľké Zálužie – Sereď; Sereď – Trnava. Celková dĺžka úseku je  cca 129 km,  čas trvania cca 38 hod. Úsek prechádza zväčša po existujúcich značených turistických chodníkoch príjemným prírodným prostredím pohoria Tribeč a Zoborských vrchov. Na trase úseku sa nachádzajú významné sakrálne a kultúrno-historické pamiatky. Úsek spĺňa kritériá, ktoré ponúka Svätojakubská cesta po trasách v celej Európe, vďaka ktorým každý pútnik môže prehlbovať svoje duchovno, spoznávať históriu a obdivovať krásy prírody. Centrálnym bodom úseku je mesto Nitra, kde si pútnici budú môcť v mestskom Turistickom a informačnom centre zakúpiť pútnické bedekre a kredenciály a kde obdržia aj pútnické pečiatky. Značenie úseku v spolupráci s Klubom slovenských turistov bude ukončené v roku 2019. V meste Nitra boli ako súčasť značenia pred vybranými chrámami do dlažby osadené bronzové mušle symbolizujúce Svätojakubskú cestu. Ich autormi sú sochári a výtvarníci Andrea Čepiššáková a Peter Beňo z Košíc. Skutočnosť, že Nitra sa dostala na trasu tejto svetoznámej pútnickej cesty bude mať pozitívny dopad na rozvoj pútnického turizmu v meste a regióne, lebo z mesta sa tak stáva križovatka viacerých pútnických ciest na Slovensku.         

Tibor Ujlacký / Miroslav Lyko

foto: Miroslav Lyko