Otvorenie Roka zasväteného života v Nitrianskom biskupstve

Rok zasväteného života, vyhlásený Svätým Otcom Františkom pre celú Katolícku cirkev, sa začne v Nitrianskom biskupstve slávnostnými vešperami 29. novembra 2014 o 17. 30 hod. v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii. O 18. 00 hod. bude duchovný program pokračovať svätou omšou, ktorej bude predsedať nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Zahájenie RZŽ