Otvorenie Svätej brány na Skalke

Slávnosť otvorenia Brány milosrdenstva zažilo v sobotu podvečer aj pútnické miesto Skalka pri Trenčíne. Asi 500 veriacich a 20 kňazov prešlo Bránou milosrdenstva, ktorú slávnostne otvoril biskupský delegát kanonik František Šútor. Slávnosť doprevádzal spevom Spevácky zbor pútnického miesta Skalka. Počas slávnosti zaznela i hymna roku milosrdenstva: Misericordes sicut Pater. Aj keď polovica veriacich musela zostať vonku, ani chladné počasie neubralo nič zo slávnostnej a hlboko duchovnej atmosféry.
Prejavom milosrdenstva je aj ochota pomáhať núdznym. Preto dobrovoľníci maltézskeho rádu v Trenčíne pripravili po svätej omši pre všetkých punč, ktorého kúpou mohli ľudia prispieť na charitatívnu starostlivosť o chudobných a ľudí bez domova.
Aby farnosť vyšla v ústrety pútnikom hľadajúcim Božie odpustenie a aby veriaci mohli v hojnej miere využívať duchovné výsady jubilejného kostola na Skalke, od 2. januára tu bude opäť pravidelne svätá omša v sobotu a v nedeľu o 15:30 hod. Hodinu predtým bude príležitosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia.

Juraj Ďuďák
IMG_9623IMG_9640 IMG_9678IMG_9692