Otvorenie Svätej brány v nitrianskej katedrále

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák otvoril v predvečer Tretej adventnej nedele (12. decembra 2015) vo svojom katedrálnom chráme Svätú bránu milosrdenstva. Ako prvý cez ňu prešiel diecézny biskup, nasledovali kňazi, bohoslovci, rehoľníci i stovky laických veriacich. Bohoslužba pokračovala slávnostnou modlitbou vešpier.

V homílii pripomenul, že Cirkev i ľudstvo dostáva v tomto čase veľký dar: „Prostredníctvom terajšieho najvyššieho pastiera Svätého Otca Františka sa nám umožňuje zahľadieť sa do najvlastnejšej vlastnosti Boha, do jeho milosrdenstva. Budeme mať možnosť na to takmer celý rok. Budeme uvažovať o tejto vlastnosti, ale budeme môcť čerpať hodnoty, ktoré z toho vyplývajú, možnosť odpustenia, ale budeme sa aj učiť Otcovmu milosrdenstvu, lebo to je hlavné motto tohto milostivého mimoriadneho Roka milosrdenstva“. Nitriansky biskup povzbudil prítomných, aby skutkami telesného i duchovného milosrdenstva nevedomých poučovali, zúfalých povzbudzovali, pochybujúcim radili. „Hovorte o tom v zamestnaní, kdekoľvek v spoločenskom živote, v školách – že je tento Rok.  Že to nie je len nejaké symbolické prejdenie brány, ale že sú s tým späté samozrejme aj ďalšie duchovné úkony, ktoré vedú ku konverzii človeka, aspoň k snahe sa polepšiť. A keď padnem znova, znova využívať túto možnosť“, dodal biskup Viliam Judák.  V závere vyjadril želanie, aby každý sa dozvedel, že Boh má otvorené srdce pre každého, kto prejaví aj tú najmenšiu pozornosť a záujem o tieto hodnoty.

V rovnakom čase bola otvorená Svätá brána v Pútnickom kostole na Skalke pri Trenčíne a o deň neskôr aj v kostole svätého opáta Benedikta v Hronskom Beňadiku.

Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva

Video TU

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA