Oznámenie o mieste a čase pohrebu kardinála Jána Chryzostoma Korca

Biskupstvo v Nitre s veľkou bolesťou, avšak v nádeji na vzkriesenie, oznamuje, že v 92. roku života, v 77. roku rehoľného života, v 66. roku kňazstva, v 65. roku biskupskej služby, zaopatrený sviatosťami chorých, dňa 24. októbra 2015 zbožne usnul v Pánovi.

Klérus a ľud Nitrianskej diecézy sa rozlúči so svojím drahým pastierom vystaveným v Katedrálnej Bazilike svätého Emeráma dňa 30.októbra 2015 v čase od 13.00 do 18.00 hod. a nasledujúceho dňa 31.októbra v čase od 8.00 do 10.30 hod. Následne pri svätej omši, ktorej sláveniu bude o 11.00 hod. predsedať Stanisław kardinál Dziwisz, arcibiskup Krakovský, poručíme dušu nášho emeritného pastiera do rúk Večného Pastiera. Následne pochováme jeho telesné pozostatky v dolnej lodi Katedrály-Baziliky svätého Emeráma.

„Aby všetci jedno boli“ (Jn 17,11)

 + Viliam Judák

biskup Nitriansky

oznamenie

oo