Oznámenie o uzatvorení cirkevných stredných škôl v Trenčianskom kraji

Na základe uznesenia Štábu pre krízové situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 9.3.2020, v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom Biskupstvo Nitra – Diecézny školský úrad ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení pristupuje k nasledujúcemu opatreniu:

  • všetky stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Biskupstva Nitra na území Trenčianského samosprávneho kraja budú zatvorené od stredy 11. do piatku 13. marca 2020 (vrátane).
  • vedenie škôl a pedagógov usmerňujeme, aby vo vyučovacom procese pokračovali mimoriadnym spôsobom cez internetovú sieť pomocou webových aplikácii či EduPage, kde sa nachádza kompletný e-learningový modul, ktorým sa dokáže efektívne využiť obdobie, keď študenti nemôžu prísť do školy. Ide predovšetkým o maturantov, ktorým sa blížia písomné maturitné skúšky, aby neprerušili vyučovací proces a bezprostrednú prípravu na maturity.
  • očakávame koordináciu ďalšieho postupu zo strany MŠVVaŠ SR, prípadne od Úradu verejného zdravotníctva SR.

O prípadných ďalších rozhodnutiach podľa vývoja situácie budú verejnosť a školy včas informované.