Oznámenie o zrušení Diecézneho stretnutia mládeže PS 2020

Nitrianske biskupstvo oznamuje, že na základe prijatých opatrení a odporúčaní Ústredného krízového štábu MVSR v záujme zabránenia šírenia vírusu COVID 19, sa ruší plánovaný program diecézneho Stretnutia mládeže PS 2020 v Nitre. O náhradnom termíne bude verejnosť informovaná. Ďakujeme za pochopenie.